Veiligheidsadvies

RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie)

Ieder bedrijf moet volgens de Arbowet een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) hebben. Dus ook als je maar weinig werknemers in dienst hebt.  Lees verder

Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen of bijna ongevallen komen vaker voor dan we zouden willen. Weet je welke procedure je moet volgen om deze (bijna) ongevallen te registreren? Lees verder 

BHV- plan

Het BHV-plan beschrijft de organisatie en welke medewerkers BHV'er zijn. Maar ook de hulpmaterialen die ingezet kunnen worden, de vluchtroutetekeningen, instructiekaarten, het BHV ontruimingsplan en een registratie van de incidenten. Lees verder

Arbobeleidsverklaring

Doel van het arbobeleid is naast een gezonde en veilige werkomgeving ook bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Lees verder

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staan de procedures voor BHV'ers, wat er precies gebeuren moet bij een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een echte evacuatie. Lees verder