Arbeidsongevallen procedure

De werkgever moet een ernstig arbeidsongeval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, melden aan de Arbeidsinspectie. Deze melding moet telefonisch gebeuren bij het kantoor van de Arbeidsinspectie in het gebied waarin het ongeval is gebeurd.


Grote én kleine ongevallen, milieuschade en materiële schade alsmede onveilige situaties/handelingen, zowel binnen de eigen onderneming als elders waar werkzaamheden worden verricht, dienen altijd gemeld te worden aan de leidinggevende. Incidenten moeten vervolgens worden geregistreerd en geanalyseerd om herhaling van soortgelijke voorvallen in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze zaken moeten allemaal vastgelegd worden. 

Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel of de dood tot gevolg heeft.


We bieden maatwerk:
  • Wil je alles zelf regelen? Dat kan, dan ondersteunen we waar het nodig is;
  • Wil je graag sturing en advies? Dat kan, we komen bij jullie langs en spreken door welke stappen er genomen moeten worden;
  • Wil je graag zoveel mogelijk uit handen geven? Dat kan, we ontzorgen je graag!

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.