VCA* en VCA** certificering

Met een VCA-certificaat laat je zien dat je bedrijf veilig en gezond werkt en dat je aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet voldoet. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Steeds vaker wordt er bij bedrijven werk van gemaakt om een veiligere en gezondere werkomgeving te creëren. Een goed geregeld veiligheids- en gezondheidssysteem is erg belangrijk voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers binnen het bedrijf. De VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) certificering is daarom een belangrijke stap binnen het bedrijf. Ben je VCA gecertificeerd, dan toon je hiermee aan dat je de veiligheid en gezondheid binnen je bedrijf effectief gewaarborgd hebt. Je doet er dan alles aan om ongevallen, gevaarlijke situaties, gezondheidsschade en andere incidenten te voorkomen.

Er zijn verschillende vormen van certificering:
 • VCA* voor onderaannemers
 • VCA** voor hoofdaannemers
De voordelen van VCA certificering:
 • Met een VCA certificaat heb je een voorsprong op niet VCA gecertificeerde aannemers;
 • Binnen veel bedrijven is VCA een vereiste voor het verkrijgen van opdrachten; Een VCA certificaat is niet wettelijk verplicht. Toch wordt het steeds vaker geëist door opdrachtgevers, zoals aannemers en bouwbedrijven. Hiermee toon je aan dat je aan de wettelijke verplichtingen van de ARBO wet voldoet;
 • VCA zorgt voor een duidelijke structuur: de aannemer kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) beheersysteem;

De certificering wordt gedaan door een onafhankelijke certificerende instelling. Deze voert een audit uit en wanneer je bedrijf aan de VCA norm voldoet, dan wordt het VCA certificaat uitgereikt. Deze audit wordt jaarlijks herhaalt.

Onze deskundige adviseur helpt je graag met het halen van het VCA Certificaat. Hij zal met je bespreken welke stappen er doorlopen moeten worden, denk daarbij aan:
 • Het opzetten van een VGM beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Wij bespreken samen met je het VCA traject en begeleiden bij het uitvoeren hiervan;
 • Het begeleiden bij het uitvoeren van werkplekinspecties;
 • Toolboxmeetingen, wij trainen de medewerkers zodat jullie kunnen blijven doen waar jullie goed zijn, het uitvoeren van jullie werkzaamheden;
We bieden maatwerk:
 • Wil je alles zelf regelen? Dat kan, dan ondersteunen we alleen waar het nodig is;
 • Wil je graag sturing en advies? Dat kan, we komen regelmatig bij jullie langs en spreken door welke stappen er genomen moeten worden;
 • Wil je graag alles uit handen geven? Dat kan, wij ontzorgen je volledig.
Meer weten? Neem contact met ons op.