Ladders, trappen en steigers keuren

In de ARBO wet is beschreven dat werkgevers hun medewerkers in staat moeten stellen veilig te werken. De normen waarin wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder veilig werken met Trappen, ladders en rolsteigers zijn vastgelegd in de norm NEN 2484 trappen en ladders en de norm NEN-EN 1004 rolsteigers.

Deze NEN 2484 en NEN-EN 1004 keuringen zijn wettelijk verplicht en behoren periodiek uitgevoerd te worden. Bij de meeste bedrijven gebeurd dat jaarlijks. Maar uit een  risico analyse moet blijken hoe vaak de keuring moet plaats vinden. Bij intensief gebruik van het materiaal is het misschien wel meerdere keren per jaar nodig. Maar als de materialen heel weinig gebruikt worden kun je er ook voor kiezen om de keuring net voor gebruik te laten gebeuren.

De Jonge Veiligheid kan daarin advies geven en zorgen dat alle materialen worden gekeurd en de rapportage daarvan opstellen.

Meer informatie?