Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Ieder bedrijf moet volgens de Arbowet een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) hebben. Dus ook als je maar weinig werknemers in dienst hebt.  

Bij het maken van een RI&E maak je een inventarisatie van de gevaren binnen jouw bedrijf m.b.t. veiligheid, het welzijn en de gezondheid van je medewerkers. Je maakt een inschatting van de gevaren, je kijkt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het gevaar heeft en hoe vaak je medewerkers aan het gevaar worden blootgesteld. Hieraan verbonden wordt er een plan van aanpak (PvA) gemaakt waarin aangegeven wordt wie en wat je met het gevaar gaat doen en wanneer.

Een toetsing door een deskundige van de RI&E is verplicht bij meer dan 25 medewerkers.

We bieden maatwerk:
  • Wil je alles zelf regelen? Dat kan, dan ondersteunen we waar het nodig is;
  • Wil je graag sturing en advies? Dat kan, we komen bij jullie langs en spreken door welke stappen er genomen moeten worden;
  • Wil je graag zoveel mogelijk uit handen geven? Dat kan, we ontzorgen je graag!
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Bel direct
Meer informatie