BHV- plan

Het BHV-plan beschrijft de organisatie, welke medewerkers BHV'er zijn en welke BHV- opleidingen deze bedrijfshulpverleners hebben gevolgd. Maar ook de hulpmaterialen die ingezet kunnen worden, de vluchtroutetekeningen, instructiekaarten, het BHV ontruimingsplan en een registratie van de incidenten.

Het doel van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is om een BHV-organisatie in te richten die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden geactiveerd en doelmatig kan optreden om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast heeft het BHV-plan een informatieve functie in die zin, dat het de betrokkenen bewust maakt van de mogelijke risico’s. Het bedrijfshulpverleningsplan bevat alle gegevens die nodig zijn om in geval van een incident doelmatig te kunnen optreden om letsel en schade te beperken. De bedrijfshulpverlening beperkt zich voornamelijk tot de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers en andere personen.

We bieden maatwerk:
  • Wil je alles zelf regelen? Dat kan, dan ondersteunen we waar het nodig is;
  • Wil je graag sturing en advies? Dat kan, we komen bij jullie langs en spreken door welke stappen er genomen moeten worden;
  • Wil je graag zoveel mogelijk uit handen geven? Dat kan, we ontzorgen je graag!
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.