VCA VOL


Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden. Het doel van deze VCA VOL cursus is dat je: 

 • Basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu;
 • Je deze kennis kunt toepassen;
 • Je kennis hebt van de wet- en regelgeving;
 • Gevaarlijke situaties en handelingen herkent én weet hoe u deze kunt voorkomen. 

Zo vergroot je zowel je eigen veiligheid als die van de mensen aan wie je leidinggeeft. Na het behalen van het VCA VOL examen bent je een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers.

De VCA VOL cursus behandelt dezelfde onderwerpen die bij VCA basis aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de leidinggevende. VCA VOL vraagt op diverse onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Het is de bedoeling dat je niet alleen weet wat veilig gedrag is, maar dat je ook weet hoe je dit gedrag kunt stimuleren en dat je niet alleen weet wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer je deze moet uitvoeren of bijstellen.

Naast VCA Basis en de VCA VOL certificering van medewerkers/leidinggevenden kunnen bedrijven ook de VCA certificering halen. Deze certificering is een veelzijdig en compleet programma waarmee bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Will je hier meer informatie over dan kunt je hier klikken.


Ben jij geen leidinggevende en wil je de VCA Basis volgen? Klik op deze link.

VCA examen

Het is mogelijk om zonder een VCA cursus te volgen deel te nemen aan het VCA examen. Cursisten die eerst deelnemen aan de cursus VCA hebben echter wel een hoger slagingspercentage. Het resultaat is direct na het examen bekend. Het certificaat laat wat langer op zich wachten.

Het examen is beschikbaar in de volgende EU talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans.  De examenduur voor het examen is 75 minuten.  


Als je in één van deze talen het examen wilt afleggen, neem dan tijdig contact met ons op. Voor afwijkende talen worden er wel extra kosten in rekening gebracht.


Centraal Diploma Register (CDR)

Uw VCA-diploma is opgenomen in het Centraal Diploma Register (CDR). In het CDR kunt je nagaan of iemand een geldig VCA-diploma heeft.


Ben je beroepschauffeur dan kunt je deze cursus ook volgen als nascholingscursus voor Code 95 U05-2. Kijk voor meer informatie neem contact met ons op.


Individueel inschrijven?

Voor deze cursus kunt je per persoon inschrijven op een datum naar keuze in onderstaand overzicht.

Deze cursus in het bedrijf?

Medewerkers kunnen wij ook op je eigen locatie trainen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Geen leidinggevende?

Bent je geen leidinggevende, volg dan de opleiding VCA basis. Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.

Cursusprijs: € 199,- Excl. BTW

  • Cursusprijs is incl. e-learning/ lunch/certificaat
  • Prijs lesboek € 27,75 (optioneel)
  • Toeslag examen in een andere EU taal € 16,50 per kandidaat
  • Diploma is tien jaar geldig en vereist om aan de VCA-checklist te voldoen