Ontwikkel je eigen BHV plan met De Jonge Veiligheid

Bij De Jonge Veiligheid begrijpen we dat elk bedrijf uniek is, met zijn eigen specifieke risico’s en uitdagingen. Daarom helpen we je graag bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt Bedrijfshulpverleningsplan (BHV) dat niet alleen voldoet aan alle wettelijke eisen, maar ook perfect aansluit bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Wat is een BHV Plan?

Een BHV plan is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsmaatregelen binnen een bedrijf. Dit plan omvat procedures en instructies die gevolgd moeten worden in geval van nood, zoals brand, ongevallen, of andere calamiteiten. Het doel is om schade en letsel zoveel mogelijk te beperken en een veilige evacuatie te garanderen.

Hoe kunnen wij je helpen?

 1. Risicoanalyse
We beginnen met een grondige risicoanalyse van jouw werkomgeving. Hierbij identificeren we potentiële gevaren en beoordelen we de bestaande noodprocedures. Dit stelt ons in staat om te bepalen waar aanpassingen of verbeteringen nodig zijn.

2. Opstellen van het BHV plan
Gebaseerd op de risicoanalyse helpen we je bij het opstellen van een gedetailleerd BHV plan. Dit plan bevat onder meer:
- De organisatie van de BHV in jouw bedrijf.
- De taken en verantwoordelijkheden van iedere BHV’er.
- De procedures voor alarmering, ontruiming en communicatie.
- Locaties van nooduitgangen, blusmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen.

3. Training en Opleiding
Wij zorgen niet alleen voor het opstellen van het plan, maar bieden ook training en opleiding voor jouw medewerkers. Onze gecertificeerde trainers zorgen ervoor dat je team weet wat ze moeten doen in geval van een noodsituatie.

4. Implementatie en Oefening
Een plan is pas effectief als het goed geïmplementeerd en regelmatig geoefend wordt. Wij helpen je bij het organiseren van oefeningen om ervoor te zorgen dat de procedures goed ingesleten raken bij je medewerkers.

5. Evaluatie en Bijstelling
Veiligheid is een doorlopend proces. Daarom bieden wij ook ondersteuning bij de evaluatie van het BHV plan na elke oefening of daadwerkelijke noodsituatie. Zo kunnen we samen zorgen dat het plan steeds up-to-date blijft en optimaal functioneert.

Waarom kiezen voor De Jonge Veiligheid?

Met De Jonge Veiligheid kies je voor een partner die niet alleen expertise biedt, maar ook een persoonlijke aanpak. We begrijpen dat jouw bedrijf uniek is en leveren daarom altijd maatwerk. Jouw veiligheid en die van je medewerkers staan bij ons voorop.

Ben je klaar om de veiligheid binnen jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Neem contact op met De Jonge Veiligheid en laat ons je helpen bij het opstellen van een effectief BHV plan. Samen zorgen we voor een veiligere werkomgeving.