Hulp bij het opstellen van een risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)


Bij De Jonge Veiligheid begrijpen we dat een veilige werkomgeving essentieel is voor het welzijn van medewerkers en het succes van uw bedrijf. Een belangrijke stap om dit te waarborgen is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Wij zijn er om je te helpen bij elke stap van dit cruciale proces.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een systematische inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke risico's binnen jouw bedrijf. Het doel is om gevaren op te sporen en de risico's die deze gevaren met zich meebrengen te beoordelen. Met een goed uitgevoerde RI&E kun je gerichte maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers te waarborgen.

Hoe helpt De Jonge Veiligheid?

 1. Deskundig advies
Onze experts hebben jarenlange ervaring in verschillende sectoren en kennen de specifieke veiligheidsuitdagingen die in vele branches voorkomen. We bieden deskundig advies op maat om ervoor te zorgen dat de RI&E volledig en nauwkeurig is.

2. Grondige inventarisatie
We helpen bij het grondig in kaart brengen van alle mogelijke risico's binnen het bedrijf. Dit omvat zowel fysieke als psychosociale risico's. We bekijken alle werkplekken, werkprocessen en arbeidsomstandigheden om een compleet beeld te krijgen.

3. Risico-Evaluatie
Na de inventarisatie evalueren we de risico's op basis van hun waarschijnlijkheid en mogelijke impact. We helpen bij het prioriteren van de risico's zodat je weet welke gevaren als eerste aangepakt moeten worden.

4. Praktische maatregelen
We stellen praktische en haalbare maatregelen voor om de geïdentificeerde risico's te beheersen of te elimineren. Dit kan variëren van technische oplossingen en aanpassingen in de werkprocessen tot training en voorlichting van je medewerkers.

5. Actieplan opstellen
Samen met jou ontwikkelen we een concreet actieplan waarin alle te nemen maatregelen en de bijbehorende tijdsplanning worden vastgelegd. Dit actieplan dient als leidraad voor het verbeteren van de veiligheid op de werkplek.

6. Ondersteuning bij implementatie
Onze betrokkenheid stopt niet bij het opstellen van het actieplan. We bieden ook ondersteuning bij de implementatie van de voorgestelde maatregelen. Of het nu gaat om het geven van trainingen, het aanpassen van werkplekken of het opstellen van veiligheidsprotocollen, wij staan voor je klaar.

7. Regelmatige evaluatie en bijstelling
Veiligheid is een continu proces. We helpen bij het periodiek evalueren van de genomen maatregelen en het bijstellen van de RI&E waar nodig. Dit zorgt ervoor dat jouw bedrijf altijd voldoet aan de actuele veiligheidsnormen en wetgeving.

Waarom kiezen voor De Jonge Veiligheid?


Bij De Jonge Veiligheid combineren we deskundigheid, praktische ervaring en een klantgerichte aanpak om jouw bedrijf te helpen bij het opstellen van een effectieve RI&E. Door samen te werken met ons investeer je in de veiligheid en gezondheid van je medewerkers en draag je bij aan een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij je kunnen helpen bij het opstellen van een RI&E en het creëren van een veilige werkomgeving. Samen zorgen we voor een veilige toekomst!