Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren.

De preventiemedewerker ondersteunt het bedrijf bij het veilig en gezond werken. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. 

De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken kan het handig zijn om gebruik te maken van de bhv-organisatie voor het uitvoeren van preventietaken. De preventietaken en de bhv-taken moeten worden uitgevoerd door medewerkers van het eigen bedrijf. Door de bestaande bhv-organisatie te gebruiken, kan de invoering van de preventietaken gemakkelijker gaan. Gebruik de bhv ook voor de preventietaken en andersom: laat daar waar nog geen bhv is, de preventiemedewerker ook meteen scholen tot bedrijfshulpverlener.
Een aandachtspunt bij de inzet van de bhv voor preventietaken is dat de bhv’er aandacht besteedt aan alle risico’s en niet de nadruk legt op zijn bhv-specialisme.

De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de Arbo-taken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus.

In de cursus komen vijf thema’s aan bod:

  • Preventietaken en de Arbowet;
  • De RI&E en het plan van aanpak;
  • De invloed van medezeggenschap op preventietaken;
  • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
  • Voorbeelden van het uitvoeren van Arbo maatregelen.

Individueel inschrijven?

Voor deze cursus kunt je per persoon inschrijven op een datum naar keuze in onderstaand overzicht.

Deze cursus in uw bedrijf?

Je preventiemedewerker kunnen wij ook op je eigen locatie trainen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Gelijk een BHV cursus regelen?

Nog geen BHV diploma? Meld je gelijk aan voor de BHV cursus. Klik hier voor meer informatie

Cursusprijs

€ 225,-

  • Prijzen zijn excl. BTW
  • Incl. lunch
  • Incl. lesboek
  • incl. digitaal certificaat